Aby sa našich akcií mohli zúčastňovať nielen deti, ale aj ich rodičia, rozhodli sme sa pripravovať pre nich aj spoločné akcie. Či už nenáročné turistické výlety spojené s opekačkou, alebo spoločné privítanie nového roka v rámci akcie Rodinný silvester. Rodičia su u nás vždy vítaní ... a pošuškáva sa, že by chceli ísť do tábora aj oni. Žeby sme pripravili rodinný tábor ?