Nosná činnosť Detskej organizácie YETI je určite samotná práca s deťmi a mládežou, ktorú sa snažíme naplniť tábormi a víkendovými pobytmi. Medzi tábory patria pobytové tábory (v dĺžke 7-10 dní) mimo Bratislavy a denné (prímestské) tábory, kde deti navštevujú tábor iba počas dňa a na noc idú domov. Obľúbené sú aj víkendové pobyty (piatok-nedeľa), medzi ktoré patria určite najobľúbený Mikulášsky víkend, prípadne veľkonočný víkend.

 

Každý pobytový tábor alebo víkend sa snažíme naplniť niečím zaujímavým (téma, oblasť záujmu, ...) , o čom svedčia aj naše tábory, ktoré sme doposiaľ organizovali. Medzi nimi patrili aj tieto najviac vydarené a niektoré z nich sa aj viackrát vracali do nášho táborového scenára a dramaturgie:

     
     
    Detektívna škola Nicolasa Stuarta 
   

 


 

 

 

Aktuálnu ponuku táborov a víkendoviek pripravujeme ...