Vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou, považujeme za kľúčové pre fungovanie každej organizácii. Z tohto dôvodu sa neustále venujeme vzdelávaniu, teda učíme sa a učíme aj iných. Organizujeme vlastné vzdelávacie aktivity (nielen) pre vlastných členov. Vzdelávame vlastných vedúcich a praktikantov (inštruktorov), ktorí sa potom venujú deťom a mládeži. 

Silnou a dôležitou súčasťou takéhoto vzdelávania je aj neformálne vzdelávanie a preto sa mu venujeme od okamihu, keď Detská organizácia YETI vznikla. Okrem vlastných vzdelávacích aktivít sa pravidelne od roku 2002 zúčastňujeme každoročného stretnutia pracovníkov s deťmi a mládežou v Českej republike, ktoré poznáme podľa názvu Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). Na tomto neformálnom fóre sa stretávajú pedagógovia, vedúci a inštruktorov z malých i veľkých organizácií, dobrovoľníci aj profesionáli, ktorí sa zaoberajú deťmi a dospievajúcimi.

Našou snahou je byť lepšími a preto sa snažíme zapájať sa aj do medzinárodných projektov. Náš prvý prebiehal v rokoch 2015 - 2017 a volal sa "Mezigenerační učení", kde sme boli spoluorganizátori za Slovensko.