Záverečné stretnutie bolo vyvrcholením projektu a bolo asi najnáročnejšie. Stretli sme sa v Šumperku a bolo nám super. Napriek tomu, že sme sa od rána do večera nezastavili, mali sme čas aj na krátku pauzu, ktorú sme vyplnili návštevou "Muzea silnic". Sobotný večer patril stolným hrám a spevu a gitarám.