Prvé stretnutie cezhraničnej spolupráce v rámci projektu Mezigenerační učení sa konal v meste Chrudim. Úvodné stretnutie viedla lektorka Olga Medlíková a určite sme nemohli začať ani lepšie.