Tretie stretnutie nás opäť zaviedlo do Jihlavy. Tentokrát bolo stretnutie zamerané do ďalšej časti medzigeneračného učenia a lektorom bol Jiří Edy Zajíc a venovali sme sa tradíciám z pohľadu generačnej výmeny a budovaniu vedenia organizácií.